Regulamin konkursu - edycja 2021

 Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

„I ty możesz zostać baśniopisarzem”

 

Drogi Uczniu, wyobraź sobie, że trzymasz w ręku czarodziejskie pióro, które przeniesie Cię w dalekie, nieznane strony, do niezwykłego Królestwa Baśni Andersena. Spotkasz tam znane Ci postacie. Przeżyjesz z nimi fantastyczne przygody, a jedną z nich opowiesz nam.

 

Autor najciekawszej baśni zdobędzie tytuł „Odkrywca Krainy Baśni”

Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu               

Termin nadsyłania prac: 05 stycznia 2021 roku

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród: ze względu na pandemię, podsumowanie i wręczenie nagród planowane jest na 16 kwietnia 2021 roku

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena i wartości moralnych w niej zawartych,
 • poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury regionu,
 • kształtowanie systemu wartości,  a przede wszystkim uczciwości, życzliwości, odpowiedzialności, sprawiedliwości, szacunku dla innych,
 • kształtowanie wrażliwości na przeżycia innych,
 • ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji,
 • kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • rozwijanie uzdolnień literackich,
 • promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach literackich,
 • propagowanie czytelnictwa.

 

Przebieg konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej. Uczniowie piszą baśń, wiersz lub scenariusz spektaklu teatralnego według określonych kryteriów. Nauczyciele poloniści oceniają prace, a najlepsze przesyłają do organizatorów. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona praca opublikowana zostanie na stronie internetowej organizatora www.psp2.radom.pl/konkurs w tomiku baśni pokonkursowych.

Baśnie oceniać będzie jury zgodnie z poniższymi wymaganiami.

 

Wymagania konkursowe:

Baśń, wiersz, scenariusz spektaklu teatralnego:

 • twórczo wykorzystuje wybrane motywy z twórczości Hansa Christiana Andersena
 • wyraża przesłanie charakterystyczne dla twórczości baśniopisarza,
 • zawiera elementy wiedzy o tradycji i kulturze swojego regionu (opisy stroju, potrawy, obyczajów, krajobrazów itp.) / (praca bez tych elementów nie podlega ocenie)
 • posiada cechy baśni, utworu poetyckiego, scenariusza,
 • prace pisemne - technika komputerowa, do 3 stron formatu A4 (dotyczy baśni), czcionka Times New Roman, rozmiar 14, 1,5 odstępu między wierszami, marginesy normalne, format Word (tylko).

Oprócz powyższych wymagań oceniane będą także:

-  oryginalność kompozycji, narracji, obrazowania,

-  bogactwo języka, żywość dialogu,

-  poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,

-  estetyka pracy: marginesy, akapity, właściwy zapis dialogu, poprawność zapisu scenariusza.

Prace oceni jury powołane przez organizatora. Przyzna ono nagrody i wyróżnienia. Jury dziecięce składające się z przedstawicieli uczniów PSP nr 2 również przyzna nagrodę.

Organizator przewiduje nagrody specjalne.

Inne ważne ustalenia regulaminu:

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wcześniejsza rejestracja uczestników na stronie internetowej organizatora – www.psp2.radom.pl/konkurs. Podczas rejestracji wymagane jest dołączenie prac konkursowych w formie elektronicznej.
 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia, uczestnicy i ich opiekunowie dyplomy.
 3. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie Święta Patrona Szkoły, podczas którego wręczone zostaną nagrody.
 4. Nagrodzone teksty zostaną opublikowane.
 5. Ustalenia jury są ostateczne.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych osobowych i prac uczestników, w przypadku tekstów dramatycznych do ich wystawienia na scenie.
 7. W roku szkolnym 2020/2021 organizatorzy zastrzegają sobie zmianę regulaminu w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
 8. Niniejszy konkurs odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących zasad Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 

 Załącznik1, załącznik2

Załączniki prosimy wysyłać pocztą na adres szkoły.