Search

Wesoły wtorek w zeróweczce

11.09.2018r. W oddziale przedszkolnym odbywały się zajęcia integracyjne dzieci i rodziców pt. „Opowieść wakacyjna i powrót do szkoły”. Zajęcia przepełnione zabawami muzyczno – ruchowymi, wzmocniły poczucie bezpieczeństwa w bliskiej współpracy z rodzicami pozwoliły wzmocnić wiarę w możliwości dzieci i przezwyciężyć trudności. Każdy miał możliwość rozwijania tolerancji i wzajemnej akceptacji oraz dostrzegania zdolności i rozwijania ich. Celem tych zajęć był rozwój pozytywnych postaw tj. tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności oraz wiary w to, że wszyscy mamy takie same prawa. Radość dawania była priorytetem zajęć integracyjnych, a uśmiechy nie znikały z twarzy. Klasowe drzewko integracyjne uwieczniło wyjątkową zabawę z wesołego wtorku.

D.Krupińska

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 8

Rodziców uczniów klas VIII zapraszamy w dniu 12 września 2018 r. o godz. 16.45 do jadalni szkolnej na spotkanie podczas którego zostanie  omówiona organizacja egzaminu ośmioklasisty

Zebrania z rodzicami

W środę 12 września 2018 r. o godz. 17.00 odbędą się klasowe zebrania wychowawców z rodzicami. Podczas spotkań wychowawcy klas przedstawią swoje plany i zamierzenia oraz zostaną przeprowadzone wybory Rad Klasowych.

O godz. 18.00 w jadalni odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców.

Zapraszamy.

Przydział sal:

Czytaj więcej...

Nowy rok szkolny rozpoczęty

3 września rozbrzmiał pierwszy po wakacjach dzwonek. Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Dyrektor szkoły ciepło przywitał wszystkich uczniów klas 0-8 oraz ich rodziców. 

Życzymy dobrego roku szkolnego! 

Podkategorie

Additional information