Search

Dzień Ziemi

dzien_ziemi23 kwietnia odbył się w szkole apel z okazji Dnia Ziemi. Klasy trzecie przygotowały program artystyczny tematycznie związany z tegorocznym hasłem "Energia dobra dla wszystkich". Prezentacja multimedialna opracowana przez Szkolne Eko-Koło miała na celu przekazanie uczniom informacji jak postępować z elektrośmieciami żeby zminimalizować zagrożenie dla środowiska. Zwieńczeniem apelu było podsumowanie konkursów przyrodniczych i akcji ekologicznych jakie miały miejsce w naszej szkole od października do kwietnia. Wręczono nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Opiekunowie Szkolnego Eko-Koła: Iwona Marek i Andrzej Szczepanek

Dobre praktyki TIK - Cyfrowa szkoła

Dobre praktyki TIK w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im H. Ch. Andersena w Radomiu

W szkole od kilku lat nauczyciele aktywnie wykorzystują na lekcjach technologie informacyjno-komunikacyjne. Szereg inicjatyw, jak na przykład projekty edukacyjne, konkursy szkolne
i międzyszkolne wspierane są wykorzystaniem TIK.

 1. I etap edukacyjny:
  1. Wraz z wprowadzeniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego wszystkie zajęcia komputerowe prowadzone są w pracowni komputerowej, w której każdy uczeń pracuje przy oddzielnym stanowisku. Prowadzone są lekcje pokazowe
   z zastosowania komputera na zajęciach. Uczniowie uczą się też i tworzą prezentacje w programie Power Point.
  2. Od 2 klasy zajęcia komputerowe prowadzą nauczyciele mający kwalifikacje do  nauki informatyki.
  3. Od 1 września 2010r realizowana jest innowacja pedagogiczna „Mały informatyk – program z zajęć komputerowych dla klas I - III”
  4. II etap edukacyjny:
   1. Szkoła posiada 24-ro stanowiskową pracownię komputerową przystosowaną m.in. do nauki języka angielskiego (zainstalowano program do kompleksowego zarządzania stanowiskami komputerowymi w trakcie zajęć). Od 1 września 2011r. każda klasa
    z II poziomu edukacyjnego ma w tej pracowni 1 godzinę tygodniowo zajęć językowych ( maju 2011r została przeprowadzona lekcja koleżeńska
    z wykorzystaniem możliwości tej pracowni). Wcześniej również do nauki języka angielskiego (od IV klasy nauczanego na dwóch poziomach) wykorzystywane były edukacyjne programy komputerowe. Uczniowie na zajęciach koła angielskiego tworzą prezentacje multimedialne.
   2. Komputer jest obecny nie tylko na zajęciach komputerowych lub informatyce. Nauczyciele matematyki, przyrody i innych przedmiotów., korzystają z dwóch pracowni informatycznych, umożliwiających wykorzystanie zasobów Internetu. Oprócz pracowni komputerowych dwie sale lekcyjne są wyposażone w sprzęt umożliwiający korzystanie z programów multimedialnych, w dwóch następnych są zainstalowano wideoprojektory, które wykorzystywane są na niektórych lekcjach. Na lekcjach historii i przyrody nauczyciele korzystają do prezentacji zagadnień omawianych podczas zajęć z  programów komputerowych. Komputer jest pomocą na lekcjach muzyki do odtwarzania i obróbki dźwięku, prezentacji instrumentów, głosów ludzkich, dźwięków itp.
   3. Inne:
    1. Technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystujemy w trakcie realizacji projektów międzynarodowych:

                                       i. - eTwinning – tworzenie książki internetowej „Eurosia’s travel”;

                                       iii. - Comenius – Back to our roots – komunikacja i tworzenie nagrań audio/video oraz folderów i plakatów.

I wymiany korespondencji z partnerami i uczniami tych szkół.

 

 1. Szkołą ma stronę internetową stworzoną przez nauczyciela informatyki opartą na systemie CMS Joomla . W marcu 2012r została uznana przez lokalny dziennik „Co za dzień”. za najlepszą stronę internetową wśród radomskich szkół podstawowych.
 2. Szkoła jest organizatorem:

                i.  Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „I ty zostaniesz baśniopisarzem” na który prace nadsyłane są drogą mailową (zastosowano elektroniczną rejestrację uczestników)

                iii. Międzyszkolnego Konkursu Multimedialnego „Mój ulubiony bohater literacki”,

 1. Wykorzystanie TIK:

          i.      przez logopedę do prowadzenia terapii

          ii.      redagowanie gazetki szkolnej „Redaktorek”

          iii.      podczas zajęć świetlicowych i zajęć w oddziałach przedszkolnych

          iv.      na zajęciach pozalekcyjnych

 1. Wykorzystanie multimediów podczas uroczystości szkolnych
 2. Przesyłanie prac drogą mailową nauczycielom przez uczniów.

 

Warsztaty świetlicowe

warsztaty-wielkanocne26 marca odbyły sie w świetlicy szkolnej warszataty wielkanocne dla rodziców dzieci z klas II-III uczęszczających na świetlicę. W programie znalazły się między innymi malowanie witraży farbami do szkła i zdobienie wydmuszek kolorową krepiną. Wszyscy uczestnicy wyszli bardzo zadowoleni i wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

Organizatorzy: Ewa Gut, Marzena Skórnicka

Konkurs Języka Angielskiego "TEDDY"

Teddy18 kwietnia 2012 r. odbył się finał Regionalnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów kształcenia zintegrowanego "TEDDY". W ostatnim etapie wzięło udział 42 uczniów z Radomia i regionu. Uczennica kl. 3c Julia Chwalińska zdobyła wyróżnienie i otrzymała nagrody rzeczowe  i tytuł laureatki Międzyszkolnych Eliminacji Konkursu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka angielskiego!

Opiekun: Sylwia Guzak

Finał VIII Radomskiej Olimpiady Dzieci i Młodzieży

final-olimpiada-1-312 kwietnia odbył się Finał VIII Radomskiej Olimpiady Dzieic i Młodzieży - gry i zabawy. Reprezentanci klas I-III z naszej szkoły zajęli czwarte miejsce. Gratulujemy.

Podkategorie

Additional information