Search

Świetlica szkolna

Kwalifikacja dzieci do świetlicy

Informacja dotycząca rekrutacji do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, których oboje rodziców/ opiekunów prawnych zatrudnionych jest na umowę o pracę lub uczą się w systemie dziennym.

2.Zainteresowani rodzice zapisem dziecka do świetlicy szkolnej proszeni są o wypełnienie kart zgłoszenia, które można pobrać u wychowawców świetlicy oraz ze strony internetowej szkoły www psp2.radom.pl w zakładce świetlica

Karta zapisu dziecka do świetlicy

3.Karty należy składać do wychowawców świetlicy szkoły w nieprzekraczalnym terminie od 15.05.2019 do 31.05.2019 r.

4. Lista przyjętych dzieci do świetlicy po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły (kod zapisu) 
w dniu 10 czerwca 2019r.

5.Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu rodziców/ opiekunów prawnych

6. Karty złożone po terminie zostaną rozpatrzone po zakończeniu roku w miarę dysponowania wolnymi miejscami

1. Rodzice / opiekunowie  dzieci  zakwalifikowanych  do świetlicy na rok szkolny 2018/2019 proszeni są o potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej od 21 maja  do 7 czerwca 2018 r (druk do pobrania w świetlicy szkolnej lub na stronie szkoły www psp2.radom.pl w zakładce świetlica) 

2. Lista przyjętych dzieci do świetlicy zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły (kod zapisu)  w dniu 12 czerwca 2018 r.

Informacja dotycząca rekrutacji uzupełniającej do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019

Wola o uczęszczaniu do świetlicy szkolnej

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO ŚWIETLICY

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

Lp.

 

KOD ZAPISU

 

Lp.

 

KOD ZAPISU

 

Lp.

 

KOD ZAPISU

 

Lp.

 

KOD ZAPISU

 

1.

 

002

 

20.

 

023

 

39.

 

042

 

58.

 

065

 

2.

 

003

 

21.

 

024

 

40.

 

043

 

59.

 

066

 

3.

 

004

 

22.

 

025

 

41.

 

044

 

60.

 

067

 

4.

 

005

 

23.

 

026

 

42.

 

045

 

61.

 

068

 

5.

 

008

 

24.

 

027

 

43.

 

048

 

62.

 

069

 

6.

 

009

 

25.

 

028

 

44.

 

049

 

63.

 

070

 

7.

 

010

 

26.

 

029

 

45.

 

051

 

64.

 

071

 

8.

 

011

 

27.

 

030

 

46.

 

052

 

65.

 

072

 

9.

 

012

 

28.

 

031

 

47.

 

053

 

66.

 

073

 

10.

 

013

 

29.

 

032

 

48.

 

054

 

67.

 

074

 

11.

 

014

 

30.

 

033

 

49.

 

055

 

68.

 

075

 

12.

 

015

 

31.

 

034

 

50.

 

056

 

69.

 

076

 

13.

 

016

 

32.

 

035

 

51.

 

057

 

70.

 

077

 

14.

 

017

 

33.

 

036

 

52.

 

059

 

71.

 

078

 

15.

 

018

 

34.

 

037

 

53.

 

060

 

72.

 

079

 

16.

 

019

 

35.

 

038

 

54.

 

061

 

73.

 

080

 

17.

 

020

 

36.

 

039

 

55.

 

062

 

74.

 

081

 

18.

 

021

 

37.

 

040

 

56.

 

063

 

75.

 

082

 

19.

 

022

 

38.

 

041

 

57.

 

064

 

76.

 

083

 

 

 

77.

 

084

 

100.

 

109

 

123.

 

138

 

146.

 

164

 

78.

 

085

 

101.

 

110

 

124.

 

139

 

147.

 

165

 

79.

 

086

 

102.

 

111

 

125.

 

140

 

148.

 

167

 

80.

 

088

 

103.

 

112

 

126.

 

142

 

149.

 

168

 

81.

 

089

 

104.

 

115

 

127.

 

143

 

150.

 

169

 

82.

 

090

 

105.

 

116

 

128.

 

144

 

151.

 

170

 

83.

 

091

 

106.

 

117

 

129.

 

146

 

152.

 

171

 

84.

 

093

 

107.

 

118

 

130.

 

147

 

153.

 

172

 

85.

 

094

 

108.

 

119

 

131.

 

148

 

154.

 

173

 

86.

 

095

 

109.

 

120

 

132.

 

149

 

155.

 

174

 

87.

 

096

 

110.

 

121

 

133.

 

150

 

156.

 

175

 

88.

 

097

 

111.

 

122

 

134.

 

151

 

157.

 

176

 

89.

 

098

 

112.

 

123

 

135.

 

152

 

158.

 

177

 

90.

 

099

 

113.

 

124

 

136.

 

153

 

159.

 

178

 

91.

 

100

 

114.

 

125

 

137.

 

154

 

160.

 

179

 

92.

 

101

 

115.

 

126

 

138.

 

155

 

161.

 

180

 

93.

 

102

 

116.

 

127

 

139.

 

156

 

162.

 

181

 

94.

 

103

 

117.

 

128

 

140.

 

158

 

163.

 

183

 

95.

 

104

 

118.

 

129

 

141.

 

159

 

164.

 

184

 

96.

 

105

 

119.

 

131

 

142.

 

160

 

165.

 

186

 

97.

 

106

 

120.

 

133

 

143.

 

161

 

166.

 

187

 

98.

 

107

 

121.

 

135

 

144.

 

162

 

167.

 

188

 

99.

 

108

 

122.

 

137

 

145.

 

163

 

168.

 

189

 

169.

 

190

 

 

170.

 

191

 

 

171.

 

192

 

 

172.

 

193

 

 

173.

 

194

 

Karta zapisu na świetlicę na rok szkolny 2018-2019.

 

W pewnej pięknej krainie zwanej Szkołą Podstawową Nr 2 

znajduje się miejsce, które ze swych uroków słynie -Świetlica.

Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

Świetlica szkolna zapewnia uczniom zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne rozwijające ich zainteresowania oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny.
W świetlicy każdy uczeń ma możliwość odrobienia lekcji.

Świetlica obejmuje opieką uczniów w godz. 6:30-17:00.

Do świetlicy przyjmowani są wyłącznie uczniowie rodziców/opiekunów prawnych zatrudnionych na umowę o pracę lub uczących się systemem dziennym.

W świetlicy realizowany jest plan pracy opracowywany na początku roku szkolnego skorelowany z planem szkoły profilaktyczno -€“ wychowawczym. Zasady funkcjonowania świetlicy określa REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 im. H. Ch. ANDERSENA w RADOMIU.

Nasza świetlica jest miejscem w którym  dzieci chętnie przebywają i do którego wracają
z przyjemnością, a czas wolny pełniący przecież ważną funkcję w procesie zaspokajania potrzeb i zdrowego rozwoju jest czasem zorganizowanym efektywnie i bezpiecznie.

Kwalifikacja dzieci do świetlicy

Informacja dotycząca rekrutacji do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, których oboje rodziców/ opiekunów prawnych zatrudnionych jest na umowę o pracę lub uczą się w systemie dziennym.

2.Zainteresowani rodzice zapisem dziecka do świetlicy szkolnej proszeni są o wypełnienie kart zgłoszenia, które można pobrać u wychowawców świetlicy oraz ze strony internetowej szkoły www psp2.radom.pl w zakładce świetlica

Karta zapisu dziecka do świetlicy

3.Karty należy składać do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie od 15.05.2019 do 31.05.2020r

4. Lista przyjętych dzieci do świetlicy po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły (kod zapisu)
w dniu 10 czerwca 2019r.

5.Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu rodziców/ opiekunów prawnych

6. Karty złożone po terminie zostaną rozpatrzone po zakończeniu roku w miarę dysponowania wolnymi miejscami

 

Additional information