Search

Świetlica szkolna

Kwalifikacja dzieci do świetlicy


Wszystkich rodziców zainteresowanych zapisem dziecka do świetlicy na rok szkolny 2016/2017 zapraszamy do wychowawców świetlicy celem pobrania i wypełnienia karty zgłoszenia. Zgłoszenia odbywają się w nieprzekraczalnym terminie od 04.05.2016 do 25.05.2016

Kartę można również pobrać klikając na poniższy link:

>>Pobierz kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy<<

 >>Pobierz regulamin świetlicy<<                                  

UWAGA!                                                                                                             

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym znajduje się w zakładce BIP/Sposób załatwiania spraw                                                                                 

W pewnej pięknej krainie zwanej Szkołą Podstawową Nr 2 

znajduje się miejsce, które ze swych uroków słynie -Świetlica.

Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

Cele i zadania świetlicy to:

  • organizowanie racjonalnego i bezpiecznego wypoczynku dzieci w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych;
  • wdrażanie do wartościowego wykorzystania czasu wolnego;
  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru jak: odpowiedzialność, szacunek dla innych, koleżeńskość, prawdomówność, pracowitość, sprawiedliwość;
  • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania.

Do świetlicy uczęszcza 307 dzieci z klas O- VI.

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 6:30 do 17:00.

W świetlicy obowiązuje plan wychowawczy opracowany na początku roku szkolnego. Plan ten skorelowany jest z planem wychowawczym szkoły uwzględnia święta szkolne, narodowe i religijne.

Nauczyciele pracujący w świetlicy kierują się w swojej pracy dobrem dziecka. Budują dobre relacje między dziećmi oraz między dziećmi a dorosłymi. Starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dzieci preferując ruch na świeżym powietrzu w bliskim kontakcie z przyrodą. Proponują różne zajęcia, organizują zabawy, konkursy, wycieczki, uroczystości. W sprawach wychowawczych współpracują z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.

Zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin. Obowiązuje również ramowy plan dnia, który uwzględnia posiłki, wyjście na powietrze, zajęcia tematyczne, zabawy dowolne dzieci.

Additional information

Strona wykorzystuje pliki cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies i sposobie blokowania ich, kliknij w ten link Ciasteczka (ang. cookies).

Zgadzam się na korzystanie cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information