Search

Samorząd Uczniowski 2013/2014

PRZEWODNICZĄCA SZKOŁY - ALEKSANDRA GRZEGORCZYK

I ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ - ADRIANNA OLSZAŃSKA

II ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ - RAFAŁ WÓJCIK

SEKRETARZ SZKOŁY - NATALIA MACIEJCZYK

Additional information