Search

Projekt "Jestm stąd"

Projekt edukacyjny "Jestem stąd" jest przeznaczony dla uczniów klas 1-7.  Jest realizowany w roku szkolnym 2017-2018. Celem projektu jest przybliżenie historii, architetury, krajobrazu osiedla Borki - miejsca, w którym uczniowie uczą się i mieszkają. Do projektu zaproszeni są rodzice oraz dziadkowie uczniów. Wśród projektowych zadań są m.in. fotografie, prace plastyczne, prezntacje multimedialne, spotkania, konkursy.

Zachęcamy do udziału!

Additional information