Search

Podsumowanie projektów - 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 pracowaliśmy nad projektami:

  • Animal sounds in Day of European Languages” („Odgłosy zwierząt w Dniu Języków Europejskich”)
  • „We love tales” („Kochamy opowieści”)
  •  „School in my heart” („Szkoła w moim sercu”)
  • Let’s become friends”
  • “Games childhood grandparents”
  • “International autumn tree”
  • “International christmas tree”
  • “International spring tee”

1. Przy realizacji projektu Biography of a town/village („Biografia miasta”) współpracujemy ze szkołami z Włoch, Rumunii, Bułgarii,  Słowacji, Chorwacji, Ukrainy, Polski. W ramach pierwszego zadania uczniowie zapoznali się z legendą o powstaniu Radomia. Z pomocą nauczyciela przetłumaczyli ją na język angielski. Następnie wykonali rysunki przedstawiające symbole związane z legendą. Na stronie Twinspace zamieściliśmy zdjęcia. W kolejnych zadaniach uczniowie poznali legendy z krajów partnerskich.  Przez cały czas utrzymywaliśmy  stały kontakt ze szkołami realizującymi projekt.

2. Przy realizacji projektu „Animal sounds in Day of European Languagesnawiązaliśmy  współpracę ze szkołami z Turcji, Albanii, Rumunii, Bośni i Herzegowiny,   Bułgarii, Serbii, Gruzji, Włoch, Słowacji, Litwy, Polski. Uczniowie przygotowali słowniczki w języku angielskim. Zaprezentowali je w Dniu Języków Europejskich.

3. Przy realizacji projektu „We love tales” („Kochamy opowieści”) nawiązaliśmy współpracę ze szkołami z Włoch, Rumunii, Bułgarii, Słowacji, Chorwacji, Ukrainy, Polski. Głównym założeniem projektu jest przygotowanie inscenizacji wybranej baśni.W ramach realizacji pierwszego zadania uczniowie dokonali wyboru baśni. Kolejne zadanie zakładało opracowanie inscenizacji na jej podstawie.  Nasi uczniowie przygotowali „Nowe szaty cesarza”.

4. Przy realizacji projektu „School in my heart” („Szkoła w moim sercu”) nawiązaliśmy współpracę ze szkołami z Wielkiej Brytanii, Albanii, Francji, Turcji, Gruzji Włoch, Polski. Głównym założeniem projektu było przedstawienie przez dzieci szkoły, w której się uczą.Uczniowie zrobili zdjęcia na terenie szkoły. Zostały one zamieszczone na stronie Twinspace. Zamieścili również życzenia świąteczne i film, na którym wykonują jedną z kolęd. Kolejne zadanie zakłada przygotowanie prezentacji multimedialnej o szkole. Uczniowie w ten sposób mogli obejrzeć szkoły partnerskie.

5. Przy realizacji projektu „Let’s become friends” nawiązaliśmy współpracę ze szkołami z Wielkiej Brytanii, Albanii, Francji, Turcji, Gruzji Włoch, Polski. Głównym założeniem projektu było utrzymywanie przyjaźni z kolegami i koleżankami z zagranicy.Uczniowie pisali listy. Zamieścili również życzenia świąteczne.

6. Przy realizacji projektu  “Games childhood grandparents” nawiązaliśmy współpracę ze szkołami z Grecji, Bułgarii. Albanii, Litwy, Polski.

W ramach projektu uczniowie zebrali wiadomości o grach i zabawach swoich dziadków. Następnie opowiedzieli o nich. Chcieli je poznać i spróbowali w nie zagrać. Podczas zabawy zrobiliśmy zdjęcia, które zostały zamieszczone na stronie Twinspace. Projekt bardzo podobał się dzieciom.  Poznali również gry swoich kolegów i koleżanek z zagranicy.

7. Przy realizacji projektu  “International autumn tree” nawiązaliśmy współpracę ze szkołami z Belgii, Rumunii, Hiszpanii, Włoch, Czech, Polski.

W ramach projektu uczniowie przygotowali kwiaty i liście charakterystyczne dla jesieni. Ozdoby zostały wysłane do szkół partnerskich. Nadesłane prace zostały wywieszone na jesiennym drzewku.Zdjęcia zostały zamieszczone na stronie Twinspace.

8. Przy realizacji projektu  “International christmas tree” nawiązaliśmy współpracę ze szkołami z Belgii, Rumunii, Hiszpanii, Włoch, Czech, Polski.

W ramach projektu uczniowie przygotowali ozdoby świąteczne, które zostały wysłane do szkół partnerskich. Każda ze szkól otrzymała kilka prac. Do nas również dotarły prace z zagranicy. Zostały one wywieszone na świątecznym drzewku.Zdjęcia zostały zamieszczone na stronie Twinspace.

9. Przy realizacji projektu  “International spring tee” nawiązaliśmy współpracę ze szkołami z Belgii, Rumunii, Hiszpanii, Włoch, Czech, Polski.

W ramach projektu uczniowie przygotowali kwiaty i liście wiosenne. Ozdoby wiosenne zostały wysłane do szkół partnerskich. Każda ze szkól otrzymała kilka prac. Prace uczniów z zagranicy zostały wywieszone na wiosennym drzewku i zaprezentowane podczas apelu.Zdjęcia zostały zamieszczone na stronie Twinspace. Projekt bardzo podobał się uczniom 

 

 

10. Ponadto zorganizowano stoisko eTwinning, które reklamowało pracę w projekcie.

11. W czerwcu odbył się też apel podsumowujący całoroczną pracę.

                                  

 

 

 

 

 

Additional information