Search

Rekrutacja do szkoły

DRODZY  RODZICE.

Przypominamy, że zbliża się termin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr2 im. H.Ch. Andersena  w Radomiu.

Rekrutacja do klasy pierwszej- od 15.04.2020-30.04.2020 (do godz.15.00).

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego- od 20.04.2020-30.04.2020 ( do godz.12.00).

Zapisy do szkoły odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę : www.oswiatawradomiu.pl- zakładka Nabory-szkoła podstawowa ( klasy I),  przedszkola (oddział przedszkolny).

Wydrukowany wniosek  i podpisany przez oboje rodziców należy dostarczyć  do sekretariatu szkoły. Prosimy o pobieranie odpowiednich oświadczeń z druków do pobrania.

W związku z obecną sytuacją o sposobie składania wniosków w formie papierowej będziemy informować  w terminie późniejszym. 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ. 

Do oddziału przedszkolnego w szkole obowiązują zasady naboru takie jak do klasy  pierwszej.
 
Informacje na temat rekrutacji do naszej szkoły można uzyskać pod numerem telefonu: 504 934 084

Materiały od Policji

 

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi obostrzeniami  w kwestii bezpieczeństwa publicznego, Mazowiecka Policja przygotowała kolejny apel do rodziców i uczniów. Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią apelu. 

Czytaj więcej...

Wizyta w Portugalii ERASMUS +

W dniach 1.03-07.03 pięcioosobowa delegacja składająca się z dwóch nauczycieli i trzech uczniów naszej szkoły brała udział w krótkotrwałej wymianie grup uczniów i krótkoterminowym szkoleniu nauczycieli w ramach projektu Erasmus+ ‘Smart Education. Explore CLIL by using robotics’.

Tym razem gościła nas szkoła w Seixal w Portugalii, z którą realizujemy już trzeci projekt. Oprócz wykonywania zadań wynikających z harmonogramu projektu program wizyty zawierał: zwiedzanie szkoły, obserwację występów uczniów i nauczycieli, warsztaty ‘3D printing’, uczestnictwo w zajęciach szkolnych – lekcje na temat robotyki i nauk ścisłych oraz w szkoleniu ‘Micro-bit programming’. Ponadto nasi uczniowie brali udział w warsztatach z Lego Mindstorms przeprowadzonych w Instytucie Technologicznym w Lizbonie. Nie obyło się również bez wycieczek edukacyjnych do Oeiras , Sintry oraz Lizbony.  

Podczas wymiany nasi uczniowie nie tylko mieli okazję szlifować język angielski, rozmawiając z rówieśnikami z innych krajów, ale również poznali życie codzienne portugalskich rodzin.

Irmina Weychan

List Dyrektora do Rodziców i Opiekunów uczniów klas1-3

Szanowni Rodzice klas 1-3

Minister Edukacji Narodowej dokonał zmiany przepisów, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19. Uprzejmie informuję, że w okresie od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. nauczyciele naszej szkoły będą komunikowali się z Państwa dziećmi m.in. poprzez e-dziennik (Librus).

Czytaj więcej...

List Dyrektora szkoły do uczniów klas 4-8

Drodzy Uczniowie klas 4-8

Jak już zapewne Wam wiadomo Minister Edukacji Narodowej dokonał zmiany przepisów oświatowych, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19.

W okresie od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. nauczyciele naszej szkoły będą komunikować się z Wami m.in. za pomocą dziennika elektronicznego, bezpłatnej aplikacji Microsoft Teams. Kształcenie na odległość będzie realizowane poprzez wysyłanie i odbieranie przygotowanych przez nauczycieli materiałów, prowadzenie wideorozmów i czatów.  Do właściwej komunikacji niezbędne jest posiadanie komputera/laptopa, tabletu lub smartfona. W przypadku braku sprzętu pozostaje komunikacja telefoniczna (sms) lub inna, ustalona indywidualnie.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Additional information