Search

Comenius. Podróże wyobraźni

Zapraszamy do udziału w konkursie literacko - plastycznym!!!

     Szkolny zespół ,,Comeniusa” realizujący projekt ,,Powrót do korzeni. Tradycja i obyczaje połączą nas”  zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie pt. ,,Podróże wyobraźni”.


Zadaniem uczestników konkursu jest wymyślenie opowiadania nawiązującego tematyką, postaciami, miejscem akcji do jednego z podanych niżej obrazów i ozdobienie go  trzema własnoręcznymi ilustracjami.
Obrazy, do których należy się odwołać w tekście:
1.Włodzimierz Tetmajer ,,Żniwa”
2.Apoloniusz Kędzierski ,,Tkaczka”
3.Józef Chełmoński ,,Orka”
Prace o objętości 4  stron papieru formacie A4 należy składać do 18 stycznia 2013 roku w bibliotece szkolnej.  Zwycięskie prace zostaną nagrodzone, a ponadto znajdą się w  opracowywanym przez szkołę ze Słowacji zbiorze prac uczniów  wszystkich szkół biorących udział  w projekcie.

Additional information