Search

Spotkania z rodzicami

22 stycznia w środę o godz. 17.00 odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas 4-8. Wszyscy nauczyciele uczący w tych klasach pełnią dyżur pedagogiczny w godzinach 17.00-18.30.

23 stycznia w czwartek o godz. 17.00 odbędą się spotkania wychowawców pierwszego etapu edukacyjnego z rodzicami. Nauczyciele języków obcych i muzyki pełnią dyżur pedagogiczny w dniu 22 stycznia o godz. 17.00-18.30.

Przydział sal:
1a  s. 101

1b  s. 102

2a  s. 103

2b  s. 104

2c  s. 105
 
3a  s. 106 
3b  s. 107
3c  s. 109

Additional information