Search

Konkursy ekologiczne

1. XVI edycja Konkursu Ekologicznego Bądź świadomy - walcz ze smogiem
Prace konkursowe polegają na wykonaniu:
- plakatu ekologicznego z hasłem (technika dowolna, format A2) - uczniowie klas I - III
- komiksu - uczniowie klas IV - VI
- napisanie wiersza - uczniowie klas VII - VIII
Tematyka zadań konkursowych ma nawiązywać do problemów z jakością powietrza i jego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców Mazowsza. Termin wykonania: do 24 X 2018r.


2. Konkurs na plakat lub fotografię Wczujmy się w klimat - adaptacja do zmian klimatu wokół nas.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5 - 8. PLAKAT lub fotografia propagująca konieczność przystosowania się do zmian klimatu, ma też zawierać krótkie hasło promocyjne (format A3, dopuszczone są plakaty wykonane za pomocą technik komputerowych i skany plakatów wykonanych odręcznie). Prace konkursowe mogą  przedstawiać działania, sytuacje zachęcające do podjęcia działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu, np. park kieszonkowy w mieście, podlewanie ogródka deszczówką, zakładanie ogrodu deszczowego lub pokazywać skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych (m.in. burzy, wiatru, powodzi, podtopienia, wysokich temperatur).
Termin wykonania: do 30.10.2018r.

3. Konkurs Ekoulotka
Przedmiotem konkursu jest opracowanie ulotki informacyjno-edukacyjnej nawiązującej do promocji selektywnej zbiórki odpadów i prawidłowego postępowania z nimi. Praca konkursowa wykonana dowolną techniką (rysunek, grafika komputerowa, itp.) nie może przekraczać formatu A4. Termin wykonania: do 30 XI 2018r.

4. Konkurs Ekoprezentacja
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu prezentacji komputerowej, której tematyka będzie dotyczyła selektywnej zbiórki odpadów i prawidłowego postępowania z nimi. Prezentacja powinna zostać przygotowana w programie Power Point i zawierać maksymalnie 20 slajdów. Termin wykonania: do 30 XI 2018r.

5. Konkurs ekologiczny SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
Zadaniem konkursowym jest zbieranie odpadów  o  charakterze  surowców  wtórnych: makulatury,  puszek aluminiowych, zakrętek od plastikowych butelek po napojach oraz zużytych baterii. W ramach realizacji tego zadania w naszej szkole będzie zorganizowane tzw. gniazdo recyklingowe (przy wejściu na halę sportową), z którego raz w tygodniu będą odbierane surowce wtórne. Czas trwania zbiórki: 5.11.2018r. - 30.04.2019r. Organizator, spółka RADKOM,  wprowadza  nagrodę dodatkową w  postaci  roweru dla jednego ucznia,  który zbierze i odda w przeliczeniu na sztuki największą ilość puszek aluminiowych, spośród wszystkich uczniów szkół biorących udział w konkursie.

A. Szczepanek

Additional information