Search

Mały Mistrz Ortografii

Konkurs ortograficzny14 lutego 2012 roku odbył się szkolny konkurs ortograficzny "Mały Mistrz Ortografii" dla klas trzecich. Uczniowie pisali dyktando ze słuchu i uzupełniali tekst z lukami. Do międzyszkolnego konkursu, który odbędzie się 2 czerwca 2012 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, zakwalifikowali się:

Chwalińska Julia kl. III c

Kuleta Bartłomiej kl. III a

Jagiełło Wiktoria kl. III b

Gratulujemy i życzymy powodzenia!


Organizacja: Elżbieta Bińkowska, Wiesława Tusińska-Tuzimek         

 

Additional information