Search

Zintegrowany System Zarządzania Oświatą

Wszystkich rodziców chcących uzyskać dostęp do E-dziennika prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie: https://portal.oswiatawradomiu.pl/jst/radom/inline/11.aspx. W zakładce FAQ znajdują się szczegółowe informacje. Instrukcja jest w linku "Jak uzyskać dostęp do systemu?"

Prosimy użyć swój numeru PESEL lub swój adres e-mail w celu nadania przez system indywidualnego loginu (należy go zapamiętać).

W przypadku zapomnianego hasła należy postępować dokładnie tak samo jak w instrukcji pierwszego logowania.

Dziennik dla wszystkich szkół na terenie Gminy Miasta Radomia dostępny jest pod adresem:

dziennik.oswiatawradomiu.pl

Additional information