Search

Strona internetowa

Na potrzeby projektu stworzono stronę internetową, za którą odpowiedzialna jest szkoła w Portugalii. Znajdziemy tam nie tylko opis projektu, sukcesywnie zamieszczane zrealizowane zadania ale również relacje z wizyt partnerskich. Zachęcamy do zapoznania się z nią pod:

erasmusplus-robotics.eu

Smart Education. Explore CLIL by using Robotics

Ponownie nam się udało. We wrześniu przystąpiliśmy do kolejnego projektu międzynarodowego Erasmus+ "Smart Education. Explore CLIL by using Robotics" czyli "Inteligentna Edukacja. Poznaj CLIL używając robotyki". Naszym koordynatorem jest szkoła w Niemczech a partnerami szkoły w Portugalii, Chorwacji, Włoszech i na Litwie.

Additional information